Praktisk information

 

 

 

 

 

 

 

Lægekompagniskabet

Du er tilmeldt et lægekompagniskab med fire faste læger, hvilket praktisk betyder, at lægerne arbejder sammen og er fælles om al patientundersøgelse og patientbehandling.
Alle læger i kompagniskabet har derfor samme adgang til dine journaloplysninger.
Vi tilstræber at efterkomme evt. ønsker om konsultation hos en bestemt læge. Ved lang ventetid hos en af lægerne, f.eks. i forbindelse med ferier og kurser, vil du blive tilbudt tid hos en af de øvrige læger.
Da vi er med til at varetage uddannelsen af yngre læger, har vi oftest en uddannelseslæge ansat. Uddannelseslægerne tager del i det daglige arbejde og superviseres af de faste læger.
 
Der vil forekomme enkelte dage, hvor klinikken holder lukket eksempelvis pga. kursusaktivitet. Planlagte lukkedage vil fremgå her.

Klinikken er åben alle hverdage fra kl. 8-16 (onsdag til kl. 17).
 
Almindelig konsultation
Almindelig konsultation ved læge eller sygeplejerske kan aftales via telefonisk henvendelse eller via Patientportalen eller på App'en Min Læge
 
Vedr. henvisninger:
Retningslinierne siger, at det er den praktiserende læge, der er visitator for speciallægepraksis og at den praktiserende læge fagligt skal tage stilling til, om en patient skal henvises.
Derfor skal patienten bestille tid hos lægen, hvis man har ønske om at blive vurderet og evt. henvist til speciallæge, fysioterapeut eller psykolog. Det kan således ikke foregå per telefon eller mail-konsultation.
 
Særligt vedr. tidsbestilling til lægeattester:
Hav attesten klar når du ringer. Oplys venligst sekretæren om hvilken attest du ønsker udfærdiget.
Nogle attester kan klares indenfor en normal konsultationstid, andre kræver, at der afsættes ekstra tid.
Er der spørgsmål i attesten, du selv skal besvare, bedes dette gjort inden konsultationen.
 
Akut konsultation 
Der er mulighed for akut konsultation alle hverdage kl. 9.00 -10.00 vi henstiller til, man tidligst møder op kl. 9.00 og senest kl. 9.30.
Akut konsultation er beregnet til akut opstået sygdom - f.eks. betændelse, akutte smerter eller akut forværring af kronisk lidelse, desuden ved mistanke om kræftsygdom.
Du behøver ikke ringe i forvejen, men blot melde din ankomst ved skranken. Der må påregnes ventetid i akutkonsultationen og du kan ikke forvente, at patienterne kaldes ind i den rækkefølge, de er ankommet i.
Du kan ikke selv vælge, hvem du bliver behandlet af i akutkonsultationen.
 
Telefon (75 82 19 00)
Telefonen er åben kl. 8-11.45 alle hverdage. Dit opkald besvares af en sekretær, social- og sundhedsassisten eller en sygeplejerske. Ved behov kan der arrangeres en telefontid ved lægen.
For akutte tilfælde er telefonen åben kl. 8-16.

E-konsultation
Der er mulighed for at skrive til læger og sygeplejersker via  Patientportalen eller på App'en Min Læge
E-konsultationen er velegnet til kortfattede ikke-akutte spørgsmål.
Der kan gå op til fem hverdage før svar sendes, beskeden kan evt. også besvares af anden læge eller praksispersonale

Besøg
Besøg i hjemmet kan aftales, hvis sygdom umuliggør fremmøde i klinikken.
Er der behov for besøg samme dag, bedes du ringe før kl. 9.00.

Medicinbestilling
Der kan bestilles fast medicin via telefonisk henvendelse hverdage kl. 8-11.45 og via patientportalen. Derudover anbefaler vi App'en Medicinkortet hvor du nemt kan få overblik over hvilke recepter du har og forny det du mangler.

Kommunikation via hjemmesiden og Min Læge app.
Via hjemmesiden og app'en kan du bestille tid, forny recepter, modtage prøvesvar og skrive korte spørgsmål til lægen. Det er også her du kan læse beskeder fra lægen. Opret dig som bruger via ”e-konsultation” på forsiden. Vejledning kan findes her: Patientportal vejledning eller download app'en Min Læge. 

Download Min Læge app.

Download til Iphone her

Download til android her

 

Lægevagten
Efter kl. 16 samt i weekenden og på helligdage kan lægevagten kontaktes på tlf. 70 11 07 07
Du kan læse om fornuftig brug af lægevagten på www.laegevagten.dk.

Akut psykiatrisk skadestue PAM

Psykiatrisk akutmodtagelse er døgnåben og kan yde akut hjælp samt behandling i Esbjerg, Vejle, Aabenraa og Odense. Akut psykiatrisk hjælp

Akut psykisk hjælp Vejle kommune

Er du - eller en du kender - i akut psykisk krise og har brug for hjælp eller er du bekymret for en borger kan du ringe på akuttelefonen  Læs mere og find tlf.nr her: Akutspykisk hjælp Vejlekommune